BELGRAND P8 SMD 5×3 Outdoor

LED displej P8

Lokacija: Jahorina
Tip: P8 SMD Outdoor
Konfiguracija: 5×3
Datum ugradnje: 07.12.2021.

BELGRAND mobilni(prenosni) LED displej P8 SMD u konfiguraciji 5×3 kabineta postavljen na Jahorini.