BELGRAND P8 SMD 5×3 Outdoor

LED displej P8

Lokacija: Banja Luka
Tip: P8 SMD Outdoor
Konfiguracija: 5×3
Datum ugradnje: 26.11.2021.

GSM MOBILE GRADIŠKA

 

BELGRAND LED displej P8 SMD u konfiguraciji 5×3 kabineta postavljen za firmu GSM Mobile Gradiška.