BELGRAND LED DISPLEJ P5 SMD

BELGRAND LED Totem benzinske pumpe Zeka Comerc Gračanica

Lokacija: Gračanica
Tip: P5 SMD outdoor
Konfiguracija: 3×14 LED modula, 960x2240mm
Client: Zeka Comerc

LED Displej je instaliran na već postojeću konstrukciju starog totema.

BELGRAND LED Totem P5 SMD 3×14 LED modula za Zeka Comerc benzinsku pumpu u Gračanici.