BELGRAND P8 SMD 5×3 Outdoor

LED displej P8 Široki Brijeg

Lokacija: Široki Brijeg
Tip: P8 SMD Outdoor
Konfiguracija: 5×3
Datum ugradnje: 23.12.2021.

 

BELGRAND LED displej P8 SMD u konfiguraciji 5×3 kabineta.