Skip to main content
News

Bilbord koji pretvara vlagu u pitku vodu

By October 9, 2019#!31Tue, 13 Jul 2021 12:08:45 +0000p4531#31Tue, 13 Jul 2021 12:08:45 +0000p-12+00:003131+00:00x31 13pm31pm-31Tue, 13 Jul 2021 12:08:45 +0000p12+00:003131+00:00x312021Tue, 13 Jul 2021 12:08:45 +00000812087pmTuesday=262#!31Tue, 13 Jul 2021 12:08:45 +0000p+00:007#July 13th, 2021#!31Tue, 13 Jul 2021 12:08:45 +0000p4531#/31Tue, 13 Jul 2021 12:08:45 +0000p-12+00:003131+00:00x31#!31Tue, 13 Jul 2021 12:08:45 +0000p+00:007#No Comments

U glavnom gradu Perua, Limi, jedan univerzitet je udružio svoje snage sa marketinškom agencijom kako bi kreirali održivo riješenje problema nestašice pitke vode u lokalnoj zajednici! Njihovo rješenje je jednostavna i zaista GENIJALNA ideja – bilbord koji pretvara vlagu iz vazduha u pitku vodu!

Lima grad se nalazi na severnoj ivici Atakama pustinje-najsuvlje pustinje na svijetu. On ima svega 1,5 cm padavina godišnje. Lima se dugo vremena oslanjala na vodu koju su dobijali iz Anda. Vremenom zbog klimatskih promena i naglim topljenjem glečera potrebe pitke vode kao snabdjevanje vodom je u konstantnom opadanju.

Od 8,5 miliona ljudi koji žive u Limi 1,2 miliona ljudi osjeća nedostatak vode. Svjesni problema u gradu Limi, univerzitet za inženjerstvo i tehnologiju pokrenuli su projekat na način da se riješi problem.

Tako se univerzitet za inženjerstvo i tehnologiju (UTEC) udružio sa reklamnom agencijom “Mayo DraftFCB” da bi stvorili atraktivne bilborde koji će proizvoditi vodu iz vazduha. Na kraju su uspjeli da naprave prvi na svetu bilbord koji generiše vodu iz vlažnosti vazduha,prostije rečeno bilbord koji stvara vodu iz vazduha! Ceo proces se sastoji od pet dijelova.

Proces dobijanja vode iz vazduha pomoću bilborda-obuhvata proces:da vlažni vazduh prolazi kroz filter vazduha u kondenzatoru koji stvara potom vodu. Voda zatim prolazi kroz filter ugljenika u jedan od centralnih rezervoara da bi potom kroz cijevi stigao do česme koja se nalazi na dnu bilborda

sadržaj preuzet sa BBC News

en_GB