Skip to main content
Dogodki

Reklamni LED displeji na MOSTARSKOM sajmu

By april 7, 2017#!31pon, 12 Jul 2021 14:52:18 +0000p1831#31pon, 12 Jul 2021 14:52:18 +0000p-2+00:003131+00:00x31 12pop31pop-31pon, 12 Jul 2021 14:52:18 +0000p2+00:003131+00:00x312021pon, 12 Jul 2021 14:52:18 +0000522527popponedeljek=615#!31pon, 12 Jul 2021 14:52:18 +0000p+00:007#julij 12th, 2021#!31pon, 12 Jul 2021 14:52:18 +0000p1831#/31pon, 12 Jul 2021 14:52:18 +0000p-2+00:003131+00:00x31#!31pon, 12 Jul 2021 14:52:18 +0000p+00:007#No Comments

Naša firma je predstavila svoje proizvode i na Mostarskom sajmu i time uspjela da ostvari saradnju sa mnogim marketinškim agencijama.

sl_SI