Skip to main content
Events

Reklamni LED displeji na MOSTARSKOM sajmu

By April 7, 2017#!31Mon, 12 Jul 2021 14:52:18 +0000p1831#31Mon, 12 Jul 2021 14:52:18 +0000p-2+00:003131+00:00x31 12pm31pm-31Mon, 12 Jul 2021 14:52:18 +0000p2+00:003131+00:00x312021Mon, 12 Jul 2021 14:52:18 +0000522527pmMonday=262#!31Mon, 12 Jul 2021 14:52:18 +0000p+00:007#July 12th, 2021#!31Mon, 12 Jul 2021 14:52:18 +0000p1831#/31Mon, 12 Jul 2021 14:52:18 +0000p-2+00:003131+00:00x31#!31Mon, 12 Jul 2021 14:52:18 +0000p+00:007#No Comments

Naša firma je predstavila svoje proizvode i na Mostarskom sajmu i time uspjela da ostvari saradnju sa mnogim marketinškim agencijama.

en_GB